Wilt u een bedrijf overnemen, kopen of juist verkopen? Neem contact op met onze specialisten!

Kopen onderneming

Het kopen van een bedrijf of bedrijfsonderdeel is een belangrijke stap. Niet zelden een stap die u maar eens in het leven meemaakt. Een stap met vergaande consequenties die vraagt om een goede en betrokken adviseur.

 

Verkopen onderneming

Het verkopen van een onderneming is voor veel ondernemers een grote stap. De beste jaren van het leven worden besteed aan het werken in en aan de onderneming. Toch komt er een moment waarop u de knoop doorhakt om de onderneming te verkopen.

 

Opvolging familiebedrijf

Ook bij opvolging binnen het familiebedrijf zijn zakelijke en privébelangen met elkaar verweven. Een bedrijfsopvolging in het familiebedrijf verdient daardoor een bijzondere aanpak. Een aanpak waarbij de belangen van alle familieleden in ogenschouw worden genomen.

 

Financieren overname

Het financieringstraject van een geplande bedrijfsovername dient parallel aan het onderhandelingstraject te verlopen. Het zijn 2 processen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. De juiste expertise en een goed netwerk onder financieringsinstellingen is hierbij essentieel.

Bedrijfsovername en -opvolging

Bedrijfsovername en -opvolging is de verzamelnaam voor alle situaties waarbij een onderneming van eigenaar verandert; bedrijfsovernames, fusies, bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging. Bedrijfsopvolging binnen de familie, bedrijfsleiders (MBO), managers van buiten (MBI) als ook door strategische partners.

In veel gevallen betreft het een eenmalige gebeurtenis met grote impact voor de ondernemer, medewerkers en familie.

Vanuit onze jarenlange ervaring begeleiden wij ondernemers bij genoemde trajecten. De begeleiding geschiedt altijd door een team van adviseurs bestaande uit een accountant, fiscaal jurist en corporate finance adviseur. Uw casus wordt hiermee vanuit verschillende invalshoeken bezien, waardoor een compleet en deskundig advies wordt gegarandeerd.

Onze adviseurs begeleiden o.a. bij het verkoopklaar maken van de onderneming, waardebepaling, onderhandeling en beoordelen van bijbehorende overeenkomsten. Verder voeren wij met grote regelmaat due diligence onderzoeken uit, alsmede second opinions gericht op waardebepaling. Tenslotte worden ook MBI kandidaten ondersteund bij hun zoektocht naar een geschikte overnamekandidaat en de daaruit voortvloeiende overname advisering. Onze ervaring gecombineerd met een groot netwerk bestaande uit o.a. banken, investeringsmaatschappijen, (oud) ondernemers, juristen en internationale corporate finance organisaties, zorgen er voor dat u passende begeleiding krijgt bij deze (vaak) eenmalige gebeurtenis!        

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs, Teun Koppenaal RA of mr Stefan van Boxel RB.